Focus Group pentru Descoperirea Antreprenorială; Inovația deschisă în cadrul clusterelor

Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, în calitate de partener ENI – (European Neighbourhood Instrument) în carul proiectului “Cooperarea transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării”, acronim - Danube S3 Cluster și Academia de Științe a Moldovei în calitate de Partener Strategic Asociat organizăm la data de 02 Octombrie 2019 un Focus Grup pentru Descoperire Antreprenorială; Inovația deschisă în cadrul clusterelor.
Evenimentul va reuni reprezentanți din societatea civilă, mediul de afaceri, institutele de cercetare - dezvoltare din domeniul agro-alimentar, clusterele, asociațiile de suport în afaceri precum și partenerii proiectului de peste hotare.
În prima parte a evenimentului, reprezentanți ai institutelor de cercetare, parcului digital din Moldova, asociațiilor de suport în afaceri și partenerii proiectului de peste hotare în cadrul evenimentului vor aborda următoarele subiecte:
Inovație deschisă: statutul actual al Republicii Moldova;
HUB-uri digitale inovaționale: Cazul Sloveniei;
Oportunitățile din cadrul Parcului digital - primul parc IT din Moldova;
În cea de-a doua parte a evenimentului, va fi organizat un focus group pentru descoperire antreprenorială cu tematica “Inovația deschisă în cadrul clusterelor”. Pentru a obține idei de proiecte inovative cât mai reușite și focusate pe rezultat, respectivul focus grup se va desfășura pe două tematici:
Centrele de inovare digitală în agricultură;
Partajarea transferului tehnologic în agricultură.
Ideile inovaționale prezentate în cadrul grupurilor de lucru vor fi promovate atât la nivel național prin includerea în planurile de acțiuni și strategiile de dezvoltare cât și pe plan internațional prin oferirea suportului de a se internaționaliza și accesa fondurile de finanțare externă.
În această ordine de idei, avem plăcerea de a Vă invita să participați la evenimentul menționat mai sus, la data de 02 Octombrie 2019, În incinta Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, începând cu orele 09:30. 
 
Avem rugămintea să vă înscrieți la unul din grupurile de lucru la care ați dori să participați și să vă înregistrați la eveniment până la data de 27 Septembrie a.c. la următorul link.
Agenda poate fi accesată la următorul link.
Pentru Întrebări suplimentare, ne puteți contacta la adresa mttn.ngo@gmail.com sau la numarul de telefon 068586477.
Vă așteptăm cu drag.