Evenimentele desfășurate la Chișinău în perioada 01 – 02 Octombrie 2019, în cadrul proiectului Danube S3 Cluster

Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, în calitate de partener ENI – (European Neighbourhood Instrument) în cadrul proiectului “Cooperarea transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării”, acronim - Danube S3 Cluster a organizat în incinta Academiei de Științe a Moldovei, Partener Strategic Asociat, la data de 1 Octombrie 2019, Mid – Term Conference, Suport oferit clusterelor din sectorul agroalimentar pentru transformarea digitală, Cea de-a III-a întâlnire a Comitetului de conducere al proiectului și cel de-al III-lea Focus Grup pentru Descoperire Antreprenorială; Inovația deschisă în cadrul clusterelor.

Mid – Term Conference, Suport oferit clusterelor din sectorul agroalimentar pentru transformarea digitală a fost deschis de către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Doamna Georgeta MINCU, care a vorbit despre importanța majoră a cooperării transfrontaliere. Doamna Ministru a mai menționat despre deschiderea în a atrage inovații în sectorul agroalimentar și dezvoltarea acestuia în baza celor mai bune practici. Experiența altor țări este foarte importantă, iar Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ar putea oferi suport în realizarea proiectelor economice din cadrul proiectului Danube S3 Cluster. Doamna Georgeta MINCU și-a exprimat dorința de a continua cooperarea transfrontalieră nu doar în cadrul acestui proiect. Prin fonduri de dezvoltare regională, doamna Ministru a menționat că este posibil de a cofinanța o parte din proiectele ce vor avea impact asupra creșterii economice.

Doamna Iva STAMENOVA, manager de Proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, prezentă la eveniment a precizat următoarele: ”Proiectul Danube S3 Cluster este unul important pentru că oferă contextul soluționării multor probleme dificile și complexe. Agricultura este un sector important și trebuie să corespundă celor mai înalte standarde”.

Doamna Gilda NICOLAESCU, șeful serviciului de dezvoltare în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de coordonator al proiectului Danube S3 Cluster a menționat următoarele: „Inovarea este distribuită inegal în regiunea Dunării, astfel țările din partea de vest sunt mai dezvoltate decât cele din partea estică. Proiectul Danube S3 Cluster își propune să realizeze transferul de cunoștințe între aceste două părți. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Transnațional Dunărea. Acesta vizează colaborarea mai bună între clusterele ce activează în domeniul agroalimentar. Ne dorim să elaborăm o strategie de specializare inteligentă pentru aceste clustere în cadrul proiectului respectiv. Totodată, scopul proiectului este de a dezvolta colaborarea în regiune, astfel vor fi organizate întruniri în cadrul cărora va fi posibilă dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Sperăm că vom identifica idei de proiecte pe domeniul inovării deschise, care, mai apoi, vor fi finanțate și implementate”.

Reprezentanți din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, beneficiarii proiectului BOND și partenerii proiectului de peste hotare în cadrul evenimentului au mai abordat următoarele subiecte:

  • Politicile și cadrul legal național pentru suportul agricultorilor;
  • Politicile de cluster în Republica Moldova: Tendințe și perspective;
  • HUB-uri digitale inovaționale: Cazul Sloveniei;
  • Oportunități de finanțare pentru transferul tehnologic;
  • Posibilitățile de a crea sinergii între proiectul Danube S3 Cluser și BOND Project.

Evenimentul a reunit peste 85 de participanți, reprezentând societatea civilă, mediul de afaceri, institutele de cercetare - dezvoltare din domeniul agro-alimentar, clusterele, asociațiile de suport în afaceri precum și partenerii proiectului de peste hotare.

Mid – Term Conference, Suport oferit clusterelor din sectorul agroalimentar pentru transformarea digitală a fost urmat, în cea de-a doua parte a zilei, de Cea de-a III-a întâlnire a Comitetului de conducere al proiectului. Pe durata reuniunii, s-au prezentat pachetele de lucru din cadrul proiectului, rezultatele atinse până la momentul de față, principalele activități ce vor fi desfășurate în următoarea perioadă, precum și responsabilitățile fiecărui partener.

Evenimentul dedicat desfășurării unui Focus Grup pentru Descoperire Antreprenorială; Inovația deschisă în cadrul clusterelor s-a desfășurat la data de 2 Octombrie 2019 și a reunit peste 55 de reprezentanți din societatea civilă, mediul de afaceri, institutele de cercetare - dezvoltare din domeniul agro-alimentar, clusterele, asociațiile de suport în afaceri precum și partenerii proiectului de peste hotare.

În prima parte a evenimentului, reprezentanți ai institutelor de cercetare, parcului digital din Moldova, asociațiilor de suport în afaceri și partenerii proiectului de peste hotare au abordat următoarele subiecte:

  • Inovație deschisă: statutul actual al Republicii Moldova;
  • HUB-uri digitale inovaționale: Cazul Sloveniei;
  • Oportunitățile din cadrul Parcului digital - primul parc IT din Moldova;

În cea de-a doua parte a evenimentului, a fost organizat respectivul focus group pentru descoperire antreprenorială cu tematica “Inovația deschisă în cadrul clusterelor”. Pentru a obține idei de proiecte inovative cât mai reușite și focusate pe rezultat, evenimentul s-a desfășurat pe două tematici:

  • Centrele de inovare digitală în agricultură;
  • Partajarea transferului tehnologic în agricultură.

Ideile inovaționale prezentate în cadrul grupurilor de lucru vor fi promovate atât la nivel național prin includerea în planurile de acțiuni și strategiile de dezvoltare cât și pe plan internațional prin oferirea suportului de a se internaționaliza și accesa fondurile de finanțare externă.

Proiectul Danube S3 Cluster este finanțat în cadrul celui de-al doilea apel deschis pentru Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării, Obiectivul specific 1.1 - Îmbunătățirea condițiilor cadru la nivel instituțional și de infrastructură, precum și a instrumentelor de cercetare și inovare pentru a asigura un acces mai larg la cunoștințe în vederea dezvoltării de noi tehnologii.