Ciclu de instruiri pentru dezvoltarea abilitaților de management operațional și gestionare eficientă a afacerii proprii

În perioada 11 octombrie - 23 Noiembrie 2018, ProEntranse în colaborare cu Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei (RTTM) a organizat un ciclu de instruiri pentru dezvoltarea abilitaților de management operațional și gestionare eficientă a afacerii proprii. Seminarele au fost intitulate: "Sporirea abilităților tinerilor antreprenori în domeniul economic pentru gestionarea eficientă a afacerilor", axându-se pe 5 sectoare:

 • Sectorul Fructe;
 • Sectorul Struguri;
 • Sectorul Bacifere;
 • Sectorul Legume;
 • Sectorul Apicol.

Seminarele s-au desfășurat în cadrul Universității Agrare, la Facultatea de Economie, catedra Business și Administrarea.

Modulele de instruire au inclus următoarele aspecte: managementul financiar și fiscal, contabil, tehnologic, de planificare și internaționalizarea a afacerilor. Instruirile au fost axate pe diseminarea experienței și exemplelor practice pentru aplicare și dezvoltarea afacerii proprii.

Fiecare modul a inclus câteva sub-tematici de instruire acomodate pentru cele cinci seminare și au avut următoarele aspecte:

 • Planificarea și bugetarea activităților în agricultură;
 • Managementul financiar și fiscalitatea în unitățile agricole;
 • Evidența contabilă simplă în unitățile agricole;
 • Managementul tehnologic modern pentru gestionarea mai eficientă și durabilă a afacerilor;
 • Internaționalizarea serviciilor, produselor și tehnologiilor prin  intermediul Enterprise Europe Network (EEN).

Cunoștințele și abilitățile obținute în cadrul acestor instruiri vor putea permite participanților să-și planifice eficient o activitate agricolă, să estimeze riscurile și să facă analiza costurilor și a bugetelor, să cunoască posibilitățile de internaționalizare puse la dispoziție de instrumentul EEN.

În cadrul seminarelor, reprezentantul RTTM, ca parte a Consorţiumului EEN, a prezentat informaţii complexe referitoare la serviciile oferite de EEN beneficiarilor naţionali eligibili. Prezentările cuprindeau următoarele subiecte:

 • Ce este Enterprise Europe Network (EEN);
 • EEN în Moldova;
 • Beneficiarii eligibili;
 • Serviciile oferite de EEN.

La cele 5 seminare organizate, au participat în total 137 de persoane, dintre care 55,5% au fost bărbați iar 45,5 au fost femei. Din numărul total de participanți, 70,8% au vârstele sub 35 ani, acest lucru dovedește faptul că vârsta antreprenorilor este în continuă scădere, ceea ce este un lucru benefic.

 

Publicat la 17.01.2019