Asociația Obșteasca „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei”, anunță licitație pentru procurarea, montarea si punerea in funcțiune a unui sistem fotovoltaic.

Preambul: 
Asociația Obșteasca „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM), este o entitatea ce are ca scop promovarea inovării și transferului tehnologic în Republica Moldova, prin susținerea parteneriatelor de afaceri și de cercetare dintre IMM-urile naționale cu întreprinderi de peste hotarele țării. 
În cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, proiect de asistență tehnică, finanțat de către Suedia si Marea Britanie, și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova), RTTM implementează proiectul de asistență tehnică cu numărul de referință:  AdTrade/Agro Export II-RTTM.
Conform condițiilor contractuale RTTM urmează să procure pentru GdP ”BONARO AGRO GRUP” Cooperativa de Întreprinzători - o centrală fotovoltaică cu capacitatea nominală de 150 kW.
 
Cerințe fata de sistemul fotovoltaic ce urmează a fi procurat:  
 
Cerințe tehnice: 
Realizarea unui sistem fotovoltaic cu puterea nominală 150 kW ”la cheie”;
Echipament electric certificat pe teritoriul Republicii Moldova;
Elaborarea și coordonarea corespunzătoare a proiectului centralei fotovoltaice cu operatorul de sistem;
Invertoare on-grid cu capacitate nominală totală de cel puțin 150 kW;
Module fotovoltaice cu capacitatea minimă 170 kw;
Incluse toate accesoriile pentru instalare și fixare;
Sistem de monitorizare și control la distanță;
Protecții de tip CAP 3.3 NAIE (inclusiv scurtcircuit, supratensiune tranzitorii) ;
Tensiunea nominală -380 V;
Punctul de racordare- punct de transformare existent 10/0,4 kw.
 
Locul unde va fi instalat sistemul fotovoltaic:  s. Parcani, r-nul Șoldănești. Amplasarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul frigiderului existent; https://geoportal.md/en/default/map#lat=297621.886544&lon=232319.889256&...
 
Cerințe minime:
  • Persoana juridică specializată în executarea unor asemenea lucrări;
  • Experiență minim doi ani în realizarea unor obiective similare;
  • Termenul de instalare maxim 25 decembrie 2021;
  • Experiență de construcție sisteme fotovoltaice, care livrează energie electrică după principiul ”contorizării nete” și ”tarif fix”, în conformitate cu Legea  nr. 10 din 26-02-2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Criterii de selectare: 
  • Oferta comercială, care va include prețul în MDL, cu TVA ”0”, 40 % (min  40% - max. 20%).
  • Randamentul de conversie a panourilor fotovoltaice instalate, 30%  (max. 30%-  min. 15%).
  • Experiența în ani pentru realizarea unor obiective similare, 15%  (max. 15%-  min.  5%).
Termenul limita de depunere a ofertelor: 12 noiembrie 2021, ora 17:00
 
Modalitatea de depunere a ofertelor: 
  • Dosarele vor conține oferta tehnică și oferta financiară:  scanate sau în format PDF;
  • Dosarele de aplicare vor fi expediate electronic în format PDF, la adresa de e-mail: moraruvtl@gmail.com sau       mttn.ngo@gmail.com.
Pentru informații adiționale puteți apela nr de tel: 069031439, Vitalie Moraru.
 
Decizia referitoare la rezultatele licitației va fi comunicată până la data de 17 Noiembrie 2021.
 
Vă mulțumim pentru participare!!!