TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN CADRUL IMM-urilor

Tehnologia este utilizată de cele mai multe ori pentru a comercializa produse și servicii calitative sau pentru a îmbunătăți structura de management, de control și de comunicare, reducerea costurilor de producție, menținerea calității ridicate, îmbunătățirea productivității și în cele din urmă dezvoltarea competitivității întreprinderilor.
La momentul de față cu toții realizăm că trăim într-o eră globalizată, în care piețele evoluează cu o viteză enormă, au loc lansări de produse cu noi funcții, noi servicii apar pe piețele internaționale, iar pentru a ține pasul cu aceste fenomene, companiile sunt obligate să ducă o politică inovațională și să achiziționeze sau să dezvolte noi tehnologii. Cu alte cuvinte, inovația tehnologică a devenit acum un element critic pentru avantajul competitiv al oricărei întreprinderi, mari, mijlocii sau mici.
Piețele interne și internaționale care se află în curs de dezvoltare, prin politica liberală pe care o abordează, crează o presiune continuă asupra tuturor întreprinderilor, în special asupra IMM-urilor la nivel mondial, astfel, a dus la necesitate accesării noilor tehnologii. În timp ce întreprinderile mari din țările ce se află în curs de dezvoltare au fost în măsură să sporească performanțele prin împrumuturi de tehnologii disponibile în lume, pentru IMM-uri accesul la noile tehnologii este încă o provocare foarte dificilă. 
Cu resurse limitate și oportunități foarte mici de finanțare, IMM-urile trebuie să ia o decizie destul de dificilă: să dezvolte o tehnologie în cadrul întreprinderii sau să o obțină de la alcineva. În timp ce crearea unei tehnologii care este foarte scumpă și riscantă, cu toate acestea, ea poate ajuta IMM-urile în reducerea și prevenirea dependenței tehnologice de alte întreprinderi, astfel sporind capacitatea tehnologică și de inovare în funcție de propriile lor nevoi specifice. Pe de altă parte, transferul tehnologic poate soluționa aceste probleme dacă reprezentanții întreprinderilor știu cum să se folosească de acest process.
Ce este Transferul Tehnologic?
Transferul tehnologic este procesul de partajare a abilităților, cunoștințelor și metodelor de dezvoltare și exploatare a tehnologiei în crearea de noi produse, procese, aplicații, materiale sau servicii. În general, transferul tehnologic este considerat a fi un transfer de cunoștințe. Termenul de transfer, în acest caz nu înseamnă mișcare sau de livrare; transferul se poate întâmpla numai în cazul în care tehnologia fost deja utilizată de alcineva înaintea noastră.
Transferul tehnologic pot fi clasificat în următoarele categorii:
Internațional: în care transferul tehnologic trece de frontierele naționale; de exemplu: de la o țară puternic industrializată la o țară în curs de dezvoltare;
Regional: în care tehnologia este transferată dintr-o regiune în alta în cadrul aceleiași țări; de exemplu: transferul de tehnologie din orașul Chișinău la o întreprindere din nordul țării;
Industria transversală sau sectorul transversal: în care tehnologia este transferată de la un sector industrial la altul; de exemplu: tehnologia din sectorul industrial să fie transferată în cel comercial.
Între companii: în care tehnologia este transferată de la o întreprindere la o altă întreprindere; 
În interiorul unei companiei: în care tehnologia este transferată în cadrul firmei de la un sector la altul sau de la o locație la alta.
Publicat la 15 aprilie 2016