Seminar Informativ

La data de 18 mai 2016, Centrul de Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Reţeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei a organizat seminarul de informare cu privire la oportunităţile de participare a grupurilor de cercetare din Republica Moldova la Programul ORIZONT2020 pentru anii 2016-2017 şi principiile de funcționare ale Rețelei EEN Moldova, beneficiarii eligibili şi serviciile oferite de reţea.
În cadrul evenimentului, reprezentantul Consorţiumului EEN Moldova a prezentat participanţilor informaţia generală despre Enterprise Europe Network şi a explicat mai multe tipuri servicii de care pot beneficia persoanele interesate.
La eveniment au participat directori, vicedirectori şi secretari științifici ai instituțiilor de cercetare ale Academiei de Știinte a Moldovei, rectori şi prorectorii pentru știință din cadrul instituțiilor de învățămînt superior, IMM-uri, ONG-uri și  organizații interesate de temele prezentate în cadrul evenimentului dat.
 
Publicat la 23 mai 2016.