Importanța Transferului Tehnologic în Republica Moldova

Procesul de transfer tehnologic are o importanță deosebită în dezvoltarea și internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din întreaga lume. În economia globală caracteristică zilelor noastre, necesităţile oamenilor se schimbă rapid, pieţele sunt din ce în ce mai puţin reglementate de către stat, concurenţa este acerbă, iar produsele se reînnoiesc continuu. 
În acest context dificil, pentru a putea supravieţui, întreprinderile contemporane, indiferent de mărime, trebuie să fie implicate în procesul inovațional care se dezvoltă o dată cu inițierea transferului tehnologic. Dacă întreprinderile mari au avantajul că pot asigura din surse proprii bugetul, competenţele, infrastructura de cercetare şi mecanismele de realizare necesare, pentru IMM-uri inovarea reprezintă o provocare pe care, în cele mai multe cazuri, nu o pot gestiona singure.
Pentru a preveni situațiile menționate mai sus, a fost creată Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei (RTTM), care este o organizație neguvernamentală, non-politică și non-profit ce are ca scop principal crearea unei punți de trecere între cercetare și mediul de afaceri, care va conduce în cele din urmă la dezvoltarea IMM-urilor inovatoare.
Transferul tehnologic și inovarea care se dezvoltă în cadrul Rețelei este pusă la dispoziția IMM-urilor care au nevoie de sprijin pentru crearea unui mediu favorabil care să le permită:
promovarea produselor proprii pe piaţă;
menţinerea şi extinderea acţiunilor inovative proprii.
RTTM urmăreşte introducerea tehnicilor de management al inovării în cadrul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în diverse domenii iar pe parcursul sesiunilor de informare reprezentanții IMM-urilor sunt informați despre:
noţiunile de inovare şi transfer tehnologic;
tipurile de inovaţii;
tehnicile de stimulare a creativităţii;
etapele inovării şi transferului tehnologic;
oportunităţile sistemului de inovare şi transfer tehnologic din Republica Moldova;
organizaţiile reprezentative care formează sistemul de inovare si transfer tehnologic din Republica Moldova.
Publicat la 14 aprilie 2016.