Atelier de lucru cu participarea experților europeni

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat la data de 20 mai 2016, un atelier de lucru dedicat activităţilor de inovare în cadrul Programului Orizont 2020. În cadrul evenimentului, reprezentantul Reţelei de Transfer Tehnologic a Moldovei, ca parte a Consorţiumului Enterprise Europe Network Moldova (EEN), a prezentat o informaţie complexă referitoare la serviciile oferite de EEN beneficiarilor naţionali eligibili. Prezentare a cuprins următoarele subiecte:
Ce este Enterprise Europe Network (EEN);
EEN în Moldova;
Beneficiarii eligibili;
Serviciile oferite de EEN.
  
Evenimentul a avut drept scop creşterea gradului de informare a comunităţii de afaceri cu privire la oportunităţile existente în cadrul programului menţionat, precum şi fortificarea capacităţilor de scriere a proiectelor.
 
Publicat la 23 mai 2016.