În atenţia agenţilor economici din Republica Moldova

Reţeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei anunţă întreprinderile autohtone despre posibilitatea participării la activităţile proiectul Uniunii Europene Ready2Go, imlementat prin intermediul Rețelei Europene a Întreprinderilor - Enterprise Europe Network.
Proiectul oferă posibilități pentru dezvoltarea afacerilor, identificarea noilor piețe de desfacere, stabilirea parteneriatelor cu companii de peste hotare, în dependență de necesitățile și profilul companiei.
Formularul de aplicare este disponibil online la www.b2match.eu/ready2go şi urmează a fi transmis până la 31 martie 2017. Selectarea participanților se face în bază de concurs, iar pentru companiile aprobate costurile vor fi parțial acoperite prin intermediul proiectului Ready2Go.