Prezentarea EEN Moldova în cadrul reuniunii finale de proiect TecTNet

„Rețeaua de transfer Tehnologic-TecTNet”, programul european TEMPUS
 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi este membră a consorţiului de implementare a proiectului „Rețeaua de transfer de Tehnologic - TecTNet”, din cadrul programului european Tempus, implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE). Proiectul a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi finalizat în luna noiembrie 2016.
Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova în ceea ce privește transferul de cunoștințe și tehnologii, managementul inovațiilor și proprietatea intelectuală. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 4 universități din Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM). Transferul de bune practici este asigurat de către universitățile partenere din UE cu o vastă experiență în domeniu: Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia) și Institutul Superior Tehnic din Lisabona (Portugalia). Sustenabilitatea triunghiului cunoașterii educație-inovație-cercetare este, de asemenea, susținută prin participarea la acest proiect a Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și un ONG local „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM).
Echipa proiectului TecTNet a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a organizat și a găzduit Atelierul de lucru din 10 iunie 2016, eveniment care reprezintă reuniunea finală de proiect TecTNet care are loc în Moldova. Scopul atelierului rezidă în abordarea diverselor aspecte importante, axate pe activitățile de inovare și transfer tehnologic în contextul integrării europene a Republicii Moldova; de inițiere a procesului de acumulare a propunerilor înaintate de companiile din Republica Moldova privind necesitățile și experiențele în domeniul transferului tehnologic și de cooperare a universităților cu mediul de afaceri. Atenție sporită a fost acordată experiențelor acumulate în proiect, impactului proiectului TecTNet asupra Univeristăților inovative. 
Un moment istoric l-a constituit semnarea diplomelor absolvenților Programul de Master „Managementul Inovațional și Transfer Tehnologic” de către coordonatorul de proiect Prof. Pasquale DAPONTE, Universitatea UNISANIO, Benevento, Italia, președinte al comisiei de susținere a tezelor de master. Oaspeții au vizitat sala preconizată pentru Oficiul de Transfer Tehnologic (OTT) dotat din cadrul proiectului.
În a doua jumătate a zilei membrii consorțiului au realizat o vizită de studiu la companiile Draexlmaier Automotive SRL, Draexlmaier Automotive SRL, Moldagrotehnica S.A., Gebauer & Griller, parteneri fideli al Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.
În cadrul evenimentului, reprezentantul Reţelei de Transfer Tehnologic a Moldovei, ca parte a Consorţiumului Enterprise Europe Network Moldova (EEN), a prezentat o informaţie complexă referitoare la serviciile ferite de EEN beneficiarilor naţionali eligibili. Prezentare a cuprins următoarele subiecte:
Ce este Enterprise Europe Network (EEN);
EEN în Moldova;
Beneficiarii eligibili;
Serviciile oferite de EEN.
 
Publicat la 13.06.2016