MSCA: from association to participation.

Pentru a spori considerabil numărul proiectelor înaintate și câștigate din partea țărilor asociate ale programului cadru Orizont 2020, Comisia Europeană a inițiat o serie de evenimente de promovare, unul dintre care, dedicat acțiunilor Marie Sklodowska-Curie, care a avut loc la Chișinău, în data de 22 iunie 2016. Din cele 4 acțiuni ale MSC, o atenție deosebită a fost acordată burselor individuale (IF) și schimbului internațional de pesonal de cercetare și inovare (RISE).
În cadrul evenimentului, reprezentantul Reţelei de Transfer Tehnologic a Moldovei, ca parte a Consorţiumului Enterprise Europe Network Moldova (EEN), a prezentat o informaţie complexă referitoare la serviciile ferite de EEN beneficiarilor naţionali eligibili. Prezentare a cuprins următoarele subiecte:
Ce este Enterprise Europe Network (EEN);
EEN în Moldova;
Beneficiarii eligibili;
Serviciile oferite de EEN.
 
Publicat la 24 iunie 2016.